Anasayfa
En Çok Okunanlar
En Yeniler
Üye GirişiEkleyen : admin Okunma Sayısı : 864
Ekl. Tar: 30-12-2013 Gün. Tar: 30-12-2013

Bu Yazıda Neler Var

 • Terci-i Bentlerin Özellikleri
 • Terci-i Bent Örnekleri
 • İlgili Yazılar

  01 | Mani
  02 | Nazım
  03 | Kaside
  04 | Gazel
  05 | Nesir
  06 | Semai
  07 | Musammat
  08 | Divan Şiiri Geleneği
  09 | Ninni
  10 | Şathiye
  11 | Devriye
  12 | Nazım Şekilleri
  13 | Koşma
  14 | Murabba
  15 | Tuyuğ
  16 | Nazım Şekli
  17 | Fahriye
  18 | Müseddes
  19 | Terci-i Bent
  20 | Mensur
  21 | Muhammes
  22 | Müstezat
  23 | Rubai
  24 | Serbest Müstezat
  25 | Terkib-i Bent

  Terci-i bent, uyakları(kafiyeleri) gazel biçiminde düzenlenmiş “hane” adı verilen 5-10 beyitlik şiir parçalarının (genellikle 5-12 hane) “vasıta” denen ve sürekli yinelenen bir beyit ile birbirine bağlanmasından oluşan nazım biçimidir. Bent sayısı ve bentlerdeki beyit sayısı bakımından terkib-i bentle aynıdır. Beyitler terkib-i bent gibi uyaklanır. Terci-i bentte bentleri birbirine bağlayan vasıta beyiti her bentten sonra aynen tekrarlanır. Terci-i bentte vasıta beyiti aynen tekrarlandığı için konular arasında uyum olmak zorundadır. Dolayısıyla terci-i bentte konu bütünlüğü vardır. Vasıta beyitinin uyaklanışı ise farklıdır.

  Terci-i Bentlerin Özellikleri

  1. Bentlerden oluşmuş bir nazım şeklidir.
  2. Her bent 5 ile 10 arasında beyitten oluşur.
  3. Bentlerin sayısı 5 ile 12 arasındadır.
  4. Bentlerin kafiye düzeni gazeldeki gibidir.
  5. Her bentin sonunda “vasıta beyti” adı verilen bir beyit bulunur. Ve bu beyit hiç değişmez. Eğer değişirse terkib-i bent olur.
  I. Bend: aa ba ca da ea … vv
  II. Bend: bb cb db eb fb … vv
  6. Terci-i bentlerde vasıta beyti her bendin sonunda aynen tekrarlandığı için, aynı fikir çerçevesinde toplanan bir konu bütünlüğü vardır. Vasıta beyti şiire monotonluk vermeyecek şekilde güzel olmalıdır. Bu sebeple zor yazılan bir şiirdir.
  7. Terci-i bendin konuları arasında felek, Allah’ın kudreti, kainatın sonsuzluğu, hayatın zorlukları, dünyadan şikayet vb. soyut konular ile mersiye, mehdiye, tevhid gibi nazım türleri ilk sırayı alır.
  8. Aruzla yazılır.
   
  En önemli terci-i bent sanatçıları Ziya Paşa ve Şeyh Galip’tir.

  Terci-i Bent Örnekleri

  TERCİ-İ BEND
  1. BENT

  Yarab nedir bu dehrde her merd-i zü-fünûn    ---a
  Olmaz bela-yı akl ile aramdan masun             ---a

  Yarab niçin bu arsada her şahs-ı arifin            ---b
  Mikdar-ı fazlına göre derdi olur fuzûn           ---a

  Her kangı suya af-ı nigah etse bi-huzur           ---c
  Her kangı şey'e sarf-ı ayal etse aklı dün          ---a

  Mümkün müdür hakikat-i eşyayı vezn ü derk  ---d
  Mizan-ı akla dirhem-i ta'dil iken zünun           ---a
   
          …………………………
   
  Subhâne men tahayyere fi sun'hil- ukûl         ---e        Vasıta
  Subhâne men bikudretihi ya'cüzü'l-fuhül      ---e        Beyiti
   
  2. BENT
  Etmiş kimisi rahatın ikbal için fedâ           ---f
  Olmuş kimi beliye-i ibdara mübtela          ---f

  Olmuş kimi tüvanger-i devran iken zelil   ---g
  Olmuş kimine devleti sermaye-i ana          ---f

  Toplar kimisi varis-ü hadis için nuküd      ---h
  Eyler kimisi servet için ömrünü heba        ---f

  Benzer Yazilar

  
  03 | Betimleme
  04 | Sıfat
  09 | Zamir
  10 | Biyografi
  11 | Mesnevi
  12 | Feodalite
  17 | Marjinal

  En Son Eklenenler

  05 | ordövr ordövr

  En Çok Okunanlar

  04 | Sıfat Sıfat
  09 | Zamir Zamir
  10 | Panel Panel
  
  ..:: Online Uyeler ::..
   Nedir.Org Bi soru sor